Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Продължават работните и информационни срещи на територията на МИГ Кнежа

На 19.06.2023 г. в Професионална гимназия “Стефан Цанов”, гр. Кнежа се проведе поредната информационна среща за консултиране със заинтересованите страни във връзка с разработването на Стратегия за ВОМР на МИГ “Кнежа” за периода 2023-2027 г.

Експерти представиха пред участниците подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и  възможностите за финансиране, които той разкрива.

Подробно бяха разгледани финансиращите фондове, които да залегнат в СВОМР за периода 2023-2027 г.

Предвид целевата група заинтересовани страни, към които взеха участие, фокусът на срещата беше насочен към Програма “Образование – 2021-2027 г.”.

По време на срещата беше проведено анкетно проучване, с цел запознаване с нагласите на заинтересованите страни към финансиращите фондове на Европейския съюз. Резултатите от проучването ще бъдат включени в социално-икономически анализ, на чиято база ще се разработи новата стратегия.

Актуална информация може да получите на интернет страницата на МИГ Кнежа –  www.knezha-leader.com

Работните срещи са проведени в изпълнение на АД № РД 50-109/30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

 

Подобни публикации

Back to top button