Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Покана за информационни срещи на територията на община Плевен

Община Пордим в партньорство с Община Плевен (чрез 19 от населените места, съставни на общината: с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене), „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД – с. Вълчитрън, общ. Пордим и НЧ „Просвета – 1918“ – с. Каменец, общ. Пордим има удоволствието да Ви покани да участвате в предстоящите информационни/работни срещи на тема: 

„Процес на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.“,

част от информационната кампания и в изпълнение на дейностите по проект „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“ и целящи представяне, информиране и популяризиране сред широката местна общност на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), процесите по подготовка и изработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие – инструмент за функционирането на бъдещата Местна инициативна група „Пордим – Плевен“ за програмен период 2023-2027 г. за ефективно прилагане на териториалния подход, водено от общностите местно развитие (ВОМР) за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и възможности, както и съответните социални и културни характеристики, в унисон с местната идентичност и местните конкурентни предимства.

Основната цел на проекта е разработване на Стратегия за местно развитие на територията на Община Пордим и тази на горепосочените села от Община Плевен за периода 2023 – 2027 г., и формирането на Местна инициативна група (МИГ).

С разработената по проекта Стратегия новоучредената МИГ ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране по подхода ВОМР по интервенция П.Ж.5 – Изпълнението на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

 В изпълнението на проекта са планирани както дейности за популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г., включително провеждане на информационна кампания за възможностите за финансиране на проекти и насърчаване на местните общности за активно включване в процеса на разработването ѝ, така и обучения на местни лидери и заинтересовани страни за изграждане на капацитет за прилагане на разработената СВОМР.

За подробно запознаване с проекта, посетете интернет страницата: www.pordim-pleven.eu

Информационните дни, на които ще Ви бъде предоставена информация за подхода ВОМР и процеса на разработване на СВОМР на територията на МИГ „Пордим – Плевен“ за периода 2023 – 2027 г., както и начина за набиране на идеи за проектни предложения за включване в Стратегията за ВОМР на МИГ, ще се проведат по график, както следва:

Очакваме Ви и разчитаме на Вашата активност!

Подобни публикации

Back to top button