Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

МИГ Кнежа проведе работни срещи, свързани с подготовката на СВОМР за периода 2021 – 2027 г.

На 30 май и 31 май в заседателните зали на общинския съвет в гр. Кнежа бяха проведени еднодневни работни срещи, свързани с подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2021 – 2027 г. на Местна инициативна група „Кнежа“. На срещите присъстваха представители на широк кръг заинтересовани страни – представители на общинска администрация, неправителствен сектор, бизнес и др.

Експерти представиха същността на подхода ВОМР, както и възможностите за финансиране по различните фондове, които да залегнат в Стратегията –  „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ 2021 – 2027 г., Програма „Околна среда“ 2021 – 2027, Програма „Образование“ 2021 – 2027, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

По време на събията беше проведено анкетно проучване. Целта е да се провери осведомеността на участниците относно европейските програми и готовността им да кандидатстват за финансиране по мерките, които ще залегнат в Стратегията за ВОМР.

Предстоят още редица информационни и работни срещи относно изготвянето на Стратегия за ВОМР.

Работните срещи са проведени в изпълнение на АД № РД 50-109/30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Подобни публикации

Back to top button