Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Поредни работни срещи, свързани с подготовката на СВОМР на МИГ “Кнежа” за периода 2021 – 2027 г.

На 7, 8 и 9 юни в селата Бреница, Еница и Лазарово бяха проведени поредните еднодневни работни срещи, свързани с подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2021 – 2027 г. на Местна инициативна група „Кнежа“. На срещите присъстваха представители на земеделския сектор – земеделски производители, представители на неправителствения сектор – председателите на читалищата в съответните села, както и представители на малкия бизнес в сферата на услугите.

Пред участниците беше представен подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и бяха разкрити възможностите за финансиране чрез фондовете, които ще залегнат в Стратегията за ВОМР. Предвид присъствието главно на представители на земеделския сектор, най-голям интерес представляваше „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ 2021 – 2027 г.

По време на срещите се проведе и анкетно проучване с цел анализиране на осведомеността на участниците относно европейските програми и готовността им да кандидатстват за финансиране по мерките, които ще залегнат в Стратегията за ВОМР. Резултатите от анкетните проучвания ще залегнат и в анализите на територията, които ще се разработят в процеса на реализиране на проекта.

Информационните и работни срещи продължават. Актуална информация може да получите на интернет страницата на МИГ Кнежа –  www.knezha-leader.com

Работните срещи са проведени в изпълнение на АД № РД 50-109/30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Подобни публикации

Back to top button