Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани

Онкологичният център на ,Сърце и Мозък’ е първият и единствен у нас член на европейска асоциация

След успешно покриване на високите критерии и убедителното представяне на международния форум в Париж, онкологичният център на ,Сърце и Мозък’ Плевен вече е част от най-голямата мрежа от онкологични центрове и институти в Европа (OECI*). Срещата беше проведена под егидата на Institut Curie, а акцентите бяха върху продължаване на действията, заложени в Мисията на ЕС за борба с рака (EU Cancer Mission), Плана за борба с рака в Европа (Europe’s Beating Cancer Plan), подобряване качеството на грижите за онкологично болните и стимулирането на проучванията и образованието в областта на онкологията.

„Престижното членство дава възможност на онколозите на ,Сърце и Мозък’ да работят в европейската мрежа за борба с рака и по този начин за първи път и единствено при нас в България на пациентите се предоставя достъп до качествени онкологични грижи, персонализиран и мултидисциплинарен терапевтичен подход, въз основа на медицина основана на доказателства. Като част от OECI ще надградим знанията и уменията на екипите ни и ще си сътрудничим с други водещи центрове в основни, транслационни и клинични изследвания“, споделя доц. Чилингирова и продължава: „В представянето на болницата най-силно впечатление направиха акцентите върху иновациите и забележителните ни постижения. Сред тях са съвременната лаборатория по молекулярна патология и генетика, в която се провеждат сертифицирани във Великобритания и Германия анализи за всички основни биомаркери при солидни тумори с диагностична, скринингова, предиктивна и/или прогностична цел, първият в страната сектор по кардиоонкология, който вече получи международно признание за работата си и доказа, че най-добрата грижа за пациента се дължи именно на мултидисциплинарния подход, прилаган единствено при нас, както и приложението на единствения в страната Гама-нож в рутинната клинична практика“.

* OECI (Organisation of European Cancer Institutes) е неправителствена организация, основана през 1979 г. В нея членуват 123 организации, които включват едни от най-известните и утвърдени европейски онкологични центрове, както и такива от Азия, Африка, Латинска Америка и Близкия Изток. Тя обединява институциите за изследване и лечение на рака и създава критична маса от експертен опит и компетентност за изграждане и поддържане на консенсус относно най-добрите модели в онкологията с цел подобряване качеството на живот на пациентите.

Подобни публикации

Back to top button