Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Срещи за консултиране с местната общност проведе МИГ Кнежа

На 11 и 12 септември в Институт по царевицата и в сградата на общинската на администрация на гр. Кнежа бяха проведени срещи за консултиране с местната общност във връзка с разработване на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ “Кнежа” за периода 2023-2027 г.

На срещите бяха обсъдени мерките, които са залегнали в проекта на стратегията, бюджета и финансовите им параметри. Участниците в събитията бяха активни и отправиха своите предложения и бележки, които ще бъдат разгледани по целесъобразност от екипа по разработване на СВОМР и ще бъдат отразени в проекта.

Събитията бяха проведени в изпълнение на Договор № РД 50-109/30.03.2023 г. за предоставяне на БФП по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Подобни публикации

Back to top button