Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Средната заплата в Плевен се увеличава

За второто тримесечие е вече 1506 лева

Според данните на НСИ за обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 633 лв., а за частния – 1 441 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2023 г. се увеличават с 1.4% спрямо края на март 2023 г. и са 61.4 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Добивна промишленост“ и „Образование“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през второто тримесечие на 2023 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 25.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 18.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 14.6% и „Образование” – 9.9%.

В края на юни 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Плевен са с 3 684 повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Строителство“, „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Операции с недвижими имоти“. Най-голямо намаление на наетите лица има в икономическите дейности „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2023 г. е 1 507 лв., за май – 1 523 лв. и за юни – 1 489 лв

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 1 506 лв. и е по-висока спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4.8%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 633 лв., а за частния – 1 441 лева.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 12.5% в сравнение с второто тримесечие на 2022 година. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 6.7%, а в частния сектор – с 15.5%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 2 534 лв.;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 2 169 лв.;

„Образование” – 1 819 лв.;

„Държавно управление” – 1 794 лв.;

„Добивна промишленост” – 1 596 лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” – 1 575 лв.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Плевен е на 13-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 697 лв., а най-ниска в област Видин – 1 288 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 957 лв. – с 451 лв. по-висока от тази за област Плевен.

Източник: Плевен утре

Подобни публикации

Back to top button