Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Състоя се обществено обсъждане на СВОМР на МИГ Кнежа

Вчера, на 13.09.2023 г., в ресторант “Хибрид”, гр. Кнежа се проведе информационна конференция – обществено обсъждане на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ “Кнежа” за периода 2023-2027 г.

Събитието беше открито от г-жа Милена Горанова, председател на УС на МИГ “Кнежа”.

Експертите, ангажирани с разработването на стратегията, представиха пред широката общественост резюме на документа. Беше поставен акцент върху мерките за финансиране, които са заложени в СВОМР, техните бюджети, както и критериите за подбор на проектите. Участниците имаха възможност да задават въпроси и да дадат своите предложения, които впоследствие да бъдат разгледани и да се отразят в стратегията по целесъобразност.

Събитието беше посетено от над 50 участника, които взеха активно участие в обсъждането.

Общественото обсъждане е проведено в изпълнение на Договор № РД 50-109/30.03.2023 г. за предоставяне на БФП по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Подобни публикации

Back to top button