Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Подписан е седми административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 в МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник

Пореден одобрен проект по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.304 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, започва изпълнение.

На 10 април тази година председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и земеделски производител Цветомир Нечев от село Садовец, община Долни Дъбник, подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект „Повишаване конкурентоспособността на земеделско стопанство, част от територията на МИГ – Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

Цветомир Нечев отглежда в стопанството си над 48 декара шипки по биологичен начин. С реализиране на проекта ще бъдат закупени прикачен комбайн и допълнително оборудване, пръскачка, лозарска машина и торовнасяща уредба, които ще се използват при отглеждането и брането на шипките в земеделското стопанство. Проектът цели модернизация, подобряване на ефективността и ефикасността на земеделското стопанство и повишаване на неговата конкурентоспособност.

Общата стойност на проекта е 148 800 лв., от които 74 400 лв. са безвъзмездни финансови средства, предоставени чрез Стратегията за ВОМР.

Източник: Начало – Асоциация на МИГ в България

Подобни публикации

Back to top button