Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниПрепоръчани

Нови противопожарни депа на територията на община Белене

Четирите противопожарни депа са създадени и оборудвани по екологичния проект „Хабитат Дунав“

В рамките на проекта „Хабитат Дунав“, който е насочен към опазване на биоразнообразието на територията на МИГ “Белене – Никопол“, в селата Кулина вода, Петокладенци, Татари и в гр. Белене бяха изградени и оборудвани 4 противопожарни депа. Местоположението на депата е подбрано с цел по-пълно покритие на територията и бърза реакция при възникване на пожари в община Белене. Всяко от четирите депа е оборудвано с кофпомпи, кофи за вода, лопати, кирки, брадви, мотики, тупалки за гасене, железни гребла, пожарни шлангове, моторни резачки, моторна помпа, електрически фенери, радиостанции, каски, ръкавици, гащеризони, ботуши, съд за вода, съдове за питейна вода. Противопожарните депа са изградени в специално отредени и отговарящи на изискванията общински помещения, а оборудването се съхранява в специални шкафове и стелажи.

Дейността е насочена към два от целевите видове – обикновена блатна костенурка и червенокоремна бумка. При избора ѝ, бенефициентът по проекта – Сдружение „Асоциация наука за природата“ се е базирал на доклад от Информационната система за Натура 2000 получена в резултата от проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I” на МОСВ. Целта на дейността е чрез превенция да се сведе до минимум увреждането и унищожаването на местообитания на целевите видове и директното унищожаване на екземпляри от двата вида в резултат от пожари на територията на защитената зона.

Във връзка със създадените и оборудвани нови противопожарни депа, на 21.06.2023 г. в СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Белене бяха проведени и четири обучения на местни заинтересовани страни.

Темите на обученията бяха: „Реакция и координация при констатиране на пожари“, „Първа помощ при животни“, „Първа помощ при хора“,  „Демонстрация: Квадрикоптер“ и включваха лекционна и демонстрационна част. Бяха разгледани редица въпроси, свързани с поведението на пожарите на открито, протокол за реакция при констатиране на пожар, правила за безопасност и ефективност при участие на доброволци в гасенето на пожари. Обучението се проведе от представител на  РСПБЗН – Белене.

Д-р Руско Петров, ветеринарен лекар от Спасителния център за диви животни в Стара Загора, демонстрира оказване на първа помощ на пострадало животно в дивата природа.

Представители на Академия Първа помощ представиха основните принципи при оказване на първа помощ на хора, както и най-често срещаните проблеми при пострадали при горски пожари.

Валентин Златанов, представител на „Модерни решения за опазване на околната среда“ демонстрира как се използва квадрикоптер с термална камера за локализиране на пожари. Разгледани бяха ползите от квадрикоптера за прогнозиране на разпространението на пожари и как може да бъде полезен за изготвяне на стратегически план за бързо овладяване на пожарите.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” на Европейския съюз, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Асоциация наука за природата“.

Udigest-pleven.eu

Подобни публикации

Back to top button