Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини

100

На 29.11.2023 г. в посетителския център на дирекцията на природен парк (ДПП) „Персина“ РИОСВ – Плевен и РИОСВ – В. Търново организираха публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на природен парк „Персина“. Паркът е обявен със Заповед №РД – 684/04.12.2000 г. на МОСВ, а Планът за управление на тази защитена територия е приет с Решение №77/2016 г. на Министерски съвет. На събитието присъстваха представители на МОСВ, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Велико Търново, ДПП „Персина“, държавни, областни и общински администрации, неправителствени организации.

Р 2

Публично обсъждане беше открито от инж. Зорница Йоткова – директор на РИОСВ – Плевен и инж. Мая Радева – директор на РИОСВ – Велико Търново, които запознаха аудиторията с неговата цел. Служители от ДПП „Персина“ докладваха по изпълнението на дългосрочните цели, заложени в плана, които са свързани с възстановяване, опазване и поддържане на биологичното разнообразие, усъвършенстване на политиката на управление и специализирана охрана на парка, повишаване на икономическите ползи за местното население, без това да въздейства негативно върху природния комплекс, както и предоставяне на възможности за природозащитно образование и интерпретация. Бяха отчетени успехите на Дирекцията на парка при реализирането на значителен брой проекти, вкл. успешното връщане на гнездовите колонии на къдроглавия пеликан в блатата на о-в Белене и възстановяването на заливни гори с дървета от местни видове – бял бряст, бяла върба, черна топола и летен дъб, върху площи на остров „Градина“, заети преди това от хибридни тополи.

След приключване на докладването се проведе дискусия, свързана главно с възможностите за изменение и актуализиране на Плана за управление, с цел подобряване развитието на туризма в района.

Информация и снимки – пресцентър РИОСВ, Плевен

Начало – Плевен прес | Новини и актуална информация Плевен

Подобни публикации

Back to top button