Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Община Пордим стартира амбициозна инвестиционна програма за 2024 година

Община Пордим обяви старта на своята инвестиционна програма за 2024 година, като фокусът й е върху редица проекти, които ще бъдат финансирани от Бюджет`2024. Тези проекти имат за цел подобряването на инфраструктурата, физическата среда и енергийната ефективност в общината.

Финансирани проекти

Общата стойност на трите проекта, които ще получат финансиране от Бюджет`2024, е 5 366 300,00лв. Тези проекти включват:

  • Реконструкция на участък от общински път PVN 2145: Този проект има за цел реконструкцията на участък от общински път PVN 2145, от км 3+400 до км 6+500, община Пордим. Стойността на проекта е 2 516 600, 00 лв. и ще играе важна роля за подобряването на пътната инфраструктура в района.
  • Асфалтиране на вътрешно квартални улици и подобряване на физическата среда в гр. Пордим: Този проект, на стойност 1 853 400,00 лв., ще предостави подобрения в градската среда чрез асфалтиране на вътрешни квартални улици и други подобрения.
  • Обновяване на общински спортен комплекс и ремонт на съществуваща сграда „Съблекалня“: Този проект, на стойност 996 300,00 лв., ще допринесе за подобряване на спортния обект и ще осигури основен ремонт на съществуващата сграда „Съблекалня“ в гр. Пордим.

Мерки за енергийна ефективност

Съгласно Плана за възстановяване и устойчивост, община Пордим има одобрени проекти за внедрени мерки за енергийна ефективност на сградите и читалищата в селата Згалево, Тотлебен и Одърне на обща стойност 2 244 765,22лв. Тези мерки ще допринесат за подобряване на енергийната ефективност на сградите в селските райони.

Вложения в саниране и енергийна ефективност

Средства ще бъдат вложени и в саниране и мерки за енергийна ефективност на административни сгради в страната, като община Пордим има одобрен проект за енергийно обновяване на сградата на общинската администрация на стойност 509 523, 38 лв. Тези инвестиции ще допринесат за по-ефективното използване на енергията в административните сгради.

Разпределение на средствата

Средствата по Капиталовата програма на община Пордим за 2024 година в размер на 738 000лв. ще бъдат разпределени в съответствие с предложенията на кметовете на населените места. Това разпределение ще играе важна роля за подпомагането на различни проекти и инициативи в общината.

Община Пордим ясно демонстрира ангажимента си към развитието на инфраструктурата, физическата среда и енергийната ефективност в рамките на своята инвестиционна програма за 2024 година. Тези проекти и инвестиции са от съществено значение за подобряване на живота и условията на живот в общината.

Плевен Нюз – Новини от Плевен

Подобни публикации

Back to top button