Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

99

На 5 декември 2023 г. екипът на ОИЦ – Плевен се срещна с представители на медиите, за да представи напредъка в областта през 2023 г. по програмите, съфинансирани от европейските фондове

От октомври 2022 г. до края на ноември 2023 г. в област Плевен са сключени 184 договора за подпомагане от европейските фондове. Общата им стойност е почти 115 милиона лева, от които над 81 милиона представляват безвъзмездна подкрепа. От тях към 1 декември 2023 г. реално са изплатени 9 762 765 лв.

Най-голям е броят на проектите по Програмата за развитие на селските райони. 143 проектни идеи ще получат безвъзмездно близо 66 милиона лева при успешна реализация. 68% от планираната подкрепа са договорени за инвестиции в материални активи – за закупуване на техника за повишаване на производителността, обема на продукцията и по-ефективното използване на ресурсите, за инвестиции в опазване на околната среда и внедряване на иновативни технологии, за изграждане на централи, захранвани от ВЕИ, за създаване или разширяване на складови бази. Подкрепени са въвеждането на нови екологични технологии за отглеждане на зеленчуци и овощни градини, закупуването на специализирано оборудване и софтуер за преработвателно предприятие за белене на слънчоглед, инвестиции в автоматизация на млекопреработвателно предприятие, в модернизация на мелница, за климатизация на оранжерии, в бази за зърносъхранение и складове на преработвателни предприятия, за развитие на биологично растениевъдство и животновъдство.

25% от договорената безвъзмездна помощ ще бъдат вложени в основни услуги и обновяване на уличната и пътната мрежа в селските общини. Три проекта получават финансиране на подготвителни дейности за сформиране на местни инициативни групи (МИГ): МИГ Пордим – Плевен, МИГ Кнежа и МИГ Гулянци – Плевен. Съществуващите вече групи Белене – Никопол, Долна Митрополия – Долни Дъбник и Карлуковски карст – Червен Бряг – Искър са подкрепени финансово от Програмата, за да разработят стратегиите си за развитие за периода 2023 – 2027 г.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 отвори още в края на 2022 г. първите възможности за кандидатстване. Единадесетте общини в област Плевен са сключили договори и работят по две от процедурите – „Грижа в дома“ в помощ на над 1500 нуждаещите се хора с увреждания и възрастни и „Укрепване на общинския капацитет“, за да подготвят служителите си за реформиране на системата на социалните услуги за интегрирана подкрепа.

„Бъдеще за децата“ е процедурата, която осигурява финансиране от европейските фондове за здравна профилактика, патронажна грижа за деца от 0 до 3 г., услуги за ранно детско развитие и здравно-социални услуги за деца и младежи, консултиране и посредничество за пазара на труда за младежи до 20-годишна възраст от уязвими групи. Към края на ноември 2023 г. общините в Гулянци, Кнежа, Червен бряг и Плевен имат одобрени проекти за общо 1 514 493 лв. безвъзмездна подкрепа.

Нуждаещи се от Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Искър, Кнежа, Никопол, Пордим и Червен бряг получават от края на 2022 г. топъл обяд по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, където общият размер на договорената помощ е 4 244 725 лв., а продължителността на повечето проекти е 36 месеца.

ОИЦ – Плевен | eufunds

Подобни публикации

Back to top button