Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

МИГ “Кнежа” проведе 5 работни срещи

В периода 30.05-07.06.2023 г., в гр. Кнежа и с. Бреница, Местна инициативна група “Кнежа” проведе 5 работни срещи с местната общност във връзка с подготовката на новата Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027 г.

На срещите бяха представени възможностите за местната общност, които биха се открили с прилагането на стратегията. Обстойно се разгледаха програмите за финансиране, както и бяха обсъдени мерките от съответните програми, които да залегнат в документа.

Срещите преминаха в ползотворни дискусии между участниците и представителите на МИГ.

Събитията бяха проведени в изпълнение на Договор № РД 50-109/30.03.2023 г. за предоставяне на БФП по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Подобни публикации

Back to top button