Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Покана за участие в еднодневни информационни срещи за подготовка на стратегията за ВОМР на МИГ – Кнежа

Сдружение „Местна инициативна група – Кнежа” кани всички заинтересовани страни да вземат участие в провеждането на еднодневни информационни и работни срещи /семинари, свързани с консултиране за подготовка на стратегията за ВОМР/Водено от общностите местно развитие/ на територията на МИГ – Кнежа за 2023-2027 г.

Работните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по проект по Договор №РД 50-109/30.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срещите ще се проведат, както следва :

  • 30.05.2023 г. в гр. Кнежа, заседателна зала на общински съвет Кнежа, ет. 2 от 9.00 ч.
  • 30.05.2023 г. в гр. Кнежа, заседателна зала на общински съвет Кнежа, ет. 3 от 9.00 ч.
  • 31.05.2023 г. в гр. Кнежа, заседателна зала на общински съвет Кнежа, ет. 2 от 9.00 ч.
  • 31.05.2023 г. в гр. Кнежа, заседателна зала на общински съвет Кнежа, ет. 3 от 9.00 ч.

Поканени са всички заинтересовани страни – граждани, представители на местната власт, на секторите образование, наука, култура, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на община Кнежа. Ще бъде представен процесът на изготвяне на стратегията за местно развитие и възможностите за финансиране на Вашите идеи и проекти по различните оперативни програми – ПРСР /Програма за развитие на селските райони/, ПОС /Програма околна среда/, ПРЧР / Програма за развитие на човешките ресурси/, ПО /Програма образование/ и ПКИП /Програма конкурентноспособност и иновации в предприятията/.

Подобни публикации

Back to top button