Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

По проекта “Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” са инвестирани над 117 млн. лева

По проекта “Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” са инвестирани над 117 милиона лева. Той е първият мащабен воден проект, в който се обединяват усилията на две общини. Това каза в интервю за БТА заместник-кметът на Община Плевен в направление “Проекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев. От общата сума близо 88 милиона лева е безвъзмездното финансиране по Оперативна програма “Околна среда” (2014 – 2020). Бенефициент е Община Плевен с партньор Община Долна Митрополия.

Чрез проекта в градовете Долна Митрополия и Тръстеник е изградена битова канализационна мрежа и е обновена водопроводната мрежа. В Тръстеник е изградена и канално-помпена станция, напорен тръбопровод от нея до съществуващ гравитачен колектор към пречиствателна станция за отпадни води – Плевен. Подменени са съществуващи сградни отклонения и изградени нови по трасето на водопроводната и канализационната мрежа към всеки имот. Изграден е и свързващ колектор към пречиствателна станция за отпадни води – Плевен, която вече обслужва и градовете Долна Митрополия  и Тръстеник.

От Община Плевен в проекта са включени селата Ясен и Буковлък. При тях е изградена битова канализационна мрежа, а в Ясен и канално-помпена станция, напорен тръбопровод от нея до съществуващ гравитачен колектор към пречиствателна станция за отпадни води – Плевен. Рехабилитирана е водопроводната мрежа в населените места, подменени са съществуващите отклонения и са изградени нови по трасето на водопроводната и канализационна мрежа към всеки имот.

Най-мащабният обект от проекта бе реконструкцията на пречиствателната станция за отпадни води в село Божурица, отбеляза Стефан Милев. Само в изпълнението на този обект са вложени 27 888 800 лв. без ДДС. Тя се намира на територията на Община Долна Митрополия, но обслужва и град Плевен.

В пречиствателната станция е реконструирана и модернизирана водната линия и линията за третиране на утайките, включващи доставка и монтаж на машини и съоръжения и изграждане на система за управление, контрол и събиране на данни (SCADA). Изградени са нови сгради, подменени са всички връзки между съоръженията, водопроводи, канали, извършено е асфалтиране и озеленяване.

Милев подчерта, че най-голям е ефектът от изпълнението на този проект в Община Долна Митрополия. Той посочи, че само в град Тръстеник изградената водопроводна мрежа е 33 000 метра, докато в село Буковлък например е само 10 000 метра.

“Изпълнението на този тежък проект ни показа, че за съжаление партньорството в България все още не е на необходимото ниво. Имаше неясноти кой какви процедури трябва да прави, кореспонденцията с управляващия орган не бе винаги достатъчно експедитивна, което водеше до забавяне на сроковете”, отбеляза заместник-кметът. Според него подобни мащабни проекти, които касаят държавна инфраструктура, не би трябвало да се вменяват на общините, тъй като са свързани с тежки административни процедури, прехвърляне на собственост от общините към държавата и обратно и т.н.

Въпреки срещнатите трудности, Милев е категоричен, че по проекта са изпълнени заложените индикатори, постигнат е екологичен ефект и е подобрена услугата по водоснабдяване и канализация към населението.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button