Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

МИГ Кнежа проведе две информационни срещи

На 31.07.2023 г. и 01.08.2023 г. в заседателната зала на Община Кнежа се проведоха поредни две събития по Дейност 1: Популяризиране процеса на разработване на стратегия за ВОМР за периода 2021-2027 г.  Събитията са еднодневни информационни конференции за най-малко 20 участници на всяка, които се проведоха в изпълнение на Договор № РД 50-109/30.03.2023 г. за предоставяне на БФП по процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В конференциите взеха участие представители на местния бизнес, на местната власт, земеделски производители, членове на пенсионерските клубове на територията на общината и граждани. Фокусът на конференциите бяха възможностите за финансиране, които се предоставят от Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.Разясниха се отделните мерки и приоритети по съответната програма/план, които могат да бъдат заложени в Стратегията за ВОМР и се посочиха примери за отделни проектни идеи в интерес на присъстващите заинтересовани страни. Част от присъстващите проявиха интерес към някои от мерките и споделиха, че биха се възползвали от възможността за финансиране чрез Стратегията за ВОМР.

Подобни публикации

Back to top button