Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини

Комисията за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Плевен“ заседава на 20 април по четири предложения

Комисията по Наредба №11 на Общински съвет – Плевен за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ се събира за заседание в четвъртък /20 април/ от 17,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Дневният ред на заседанието включва четири предложения за удостояване със званието, информира председателят на Общинския съвет и председател на Комисията Мартин Митев.

Постъпилите предложения са за:

  • Ваня Делийска – създател и художествен ръководител на хор „Звъника“. Вносител на предложението е кметът на Община Плевен Георг Спартански;
  • Максим Горанов – музикант и композитор. Вносител на предложението са 38 общински съветници от състава на Общински съвет – Плевен. Предложението е подкрепено и от Плевенската филхармония;
  • Проф. д-р Константин Койчев, д.м.н. по повод неговата 90-годишнина и 65-годишна научна и преподавателска дейност. Вносител на предложението е Националният съвет на БЧК. Предложението е подкрепено и от Академичния съвет на Медицински университет – Плевен;
  • Васил Копчев – учител и общественик, инициатор на Националния поход „По стъпките на Апостола“. Вносител на предложението е Общински комитет и Сдружение „Васил Левски“, гр. Плевен

И четирите предложения са публикувани на сайта на Общински съвет – Плевен, раздел Документи / Нормативна уредба / Други документи – https://obs.pleven.bg/bg/drugi-dokumenti/predlozheniya-za-udostoyavane-sas-zvanieto-pocheten-grazhdanin-na-obshtina-plevenbg-1 Те ще бъдат разгледани по реда на Глава пета „Отличия на Община Плевен“ на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен.

Званието “Почетен гражданин на Община Плевен” се присъжда на български и чуждестранни граждани за: изключителен дългогодишен последователен принос и заслуги за развитието на Общината; изключителни постижения в областта на обществения, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот; принос, свързан с утвърждаване авторитета на общината; дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в общината; дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; за проявен изключителен героизъм.

Писмено предложение за удостояване могат да правят: кметът на Общината; председателят на Общинския съвет; най-малко 10 общински съветници; обществени, професионални и творчески организации; Инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

Всички постъпили предложения се разглеждат от Комисията по Наредба №11, която е в състав: председателят на Общинския съвет, председателите на 10-те постоянни комисии и членовете на Постоянната комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност” в местния парламент. При съответното решение от страна на Комисията нейният председател и председател на Общинския съвет Мартин Митев изготвя писмено предложение за удостояване със званието и го внася за заседание на Общинския съвет. Званието се връчва на тържествена сесия на ОбС на 15 май – Празника на Плевен.

Източник: BG Север – Новини на часа – Информационен сайт

Подобни публикации

Back to top button