Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

43 проекта за реконструкция на общински пътища минават на последен етап на оценка

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за „Административно съответствие и допустимост“ на 44 проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

От тях 43 проекта преминават към последен етап – „Техническа и финансова оценка“. Недопуснат до последен етап за оценяване е един проект, до който е изпратено уведомително писмо чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването му, бенефициерът може да подаде възражение пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН. След приключване на процедурата по обжалване, на допуснатите до последния етап проектни предложения ще бъде извършена „Техническа и финансова оценка“. Бенефициерите, чиито инвестиционни предложения са преминали успешно този етап, ще получат писма за одобрение. Допустимите кандидати ще бъдат поканени за сключване на административни договори по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.

Източник: Вестник “Посредник”

Подобни публикации

Back to top button